pochmurnie
16°
14°
wtorek
Reklama
MWM Brzesko
Zmieniła się częstotliwość odbioru odpadów od domków jednorodzinnych
17 stycznia 2023 r. | 10:00
1

Rada Gminy Rędziny podjęła uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Radni zmienili:

1) § 5 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – raz na miesiąc, z tym że w okresie od 01.04. do 31.10.
włącznie dwa razy w miesiącu
2) w § 5 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – raz na miesiąc, z tym że w okresie od 01.04. do 31.10.
włącznie dwa razy w miesiącu,
8) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje
bezpłatnie w nielimitowanych ilościach odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:
a) papier
b) metal
c) tworzywa sztuczne
d) szkło
e) opakowania wielomateriałowe
f) bioodpady – jeśli nie są kompostowane
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe
h) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych
i) przeterminowane leki i chemikalia
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
k) zużyte baterie i akumulatory
l) zużyte opony
m) odpady niebezpieczne
n) odpady tekstyliów i odzieży
o) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

PAWEŁ GĄSIORSKIJedna odpowiedź do “Zmieniła się częstotliwość odbioru odpadów od domków jednorodzinnych”

  1. mieszkaniec pisze:

    Znaczy że zimą mieszkańcy mniej jedzą czy spalają śmieci w piecach skoro odbiór ich jest raz w miesiącu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *