zachmurzenie duże
piątek
Reklama
We wtorek sesja Rady Gminy Rędziny
19 maja 2021 r. | 12:13
0

We wtorek 25 maja w trybie odbędzie się sesja Rady Gminy Rędziny, podczas której radni rozstrzygną petycję w sprawie działanie w interesie publicznym oraz dbałość o poszanowanie prawa w życiu obywateli w Polsce i gminie Rędziny.

Początek o godz. 15:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XXXIII, XXXIV sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
6. Wysłuchanie informacji Komendanta Policji dotyczącej stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Rędziny za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 -2032.
9. Ocena zasobów pomocy Społecznej.
10. Rozstrzygnięcie petycji:
1) o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego;
2) działanie w interesie publicznym oraz dbałość o poszanowanie prawa w życiu obywateli w Polsce i gminie Rędziny;
3) dotyczy stanu technicznego ul. Wodnica w Rudnikach.
11. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
12. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Rędziny.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *