zachmurzenie umiarkowane
17°
17°
poniedziałek
Reklama
We wtorek sesja. Radni rozpatrywać będą skargi na kierownika GOPS
23 października 2019 r. | 12:33
0

We wtorek 29 października w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Rędziny, podczas której radni rozpatrzą cztery skargi na kierownika GOPS w Rędzinach.

Początek sesji o godz. 14:30.

porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z XIII , XIV i XV sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
6. Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023:
a. Powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu wyboru ławników.
b. Zapoznanie się z opinią Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
c. Zapoznanie się z regulaminem głosowania.
d. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023. (do Sądu Okręgowego w Częstochowie).
e. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023 (do Sądu Rejonowego w Częstochowie).
7. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032.
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
15.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
16.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia statutu Gminnego Zakładu Komunikacyjnego.
17.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 81/XIV/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 10.09.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy.
19.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
20.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski oraz korespondencja Rady Gminy.
21.Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy Rędziny.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *