zachmurzenie duże
11°
środa
Reklama
W środę radni uchwalą budżet
23 grudnia 2022 r. | 11:11
0

W środę, 28 grudnia, o godz. 12:00 w budynku Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach odbędzie się sesja Rady Gminy Rędziny podczas której zostanie uchwalony budżet na 2023 rok.

porządek obrad:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2023-2025.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032.
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032.
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Rędziny na 2023 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rędziny do 2030 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny
z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 73/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
Zamknięcie obrad LVI Sesji Rady Gminy Rędziny.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *