bezchmurnie
21°
19°
sobota
Reklama
Usuń azbest z gminą Rędziny
23 marca 2021 r. | 12:56
0

Gmina Rędziny poinformowała o możliwości pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym ogłasza się nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest. Realizacja złożonych wniosków będzie jednak uzależniona od wielkości uzyskanego dofinansowania. Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów związanych z odbiorem, demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z domów oraz obiektów należących do osób fizycznych.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu czy też montażu nowego pokrycia dachowego.

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami, posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy Rędziny, na której są zlokalizowane wyroby zawierające azbest. W ramach zadania planuje się pokryć koszty związane
z demontażem pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, przygotowaniem do transportu, transportem oraz unieszkodliwieniem na składowisku odpadów.

Warunkiem realizacji przez Gminę Rędziny zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest jest uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach.

Wykonawcą prac objętych dofinansowaniem na terenie Gminy Rędziny będzie jedna firma wybrana przez tutejszy urząd w drodze przetargu.

Wszyscy zainteresowani usunięciem odpadów zawierających azbest w 2021r. proszeni są
o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Rędzinach, pok. 16,
tel. 34 327-90-14 wew. 116.

Termin składania wniosków upływa 16.04.2021r. /UG Rędziny/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *