bezchmurnie
27°
27°
poniedziałek
Reklama
Sesja ws. skarg
20 listopada 2019 r. | 11:41
2

We wtorek 26 listopada odbędzie się sesja Rady Gminy Rędziny, podczas której radni rozpatrzą skargi na jedną z radnych oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.

Początek sesji o godz. 14:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XVI sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032.
8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Rędzinach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 2 w Rudnikach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, w tym w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
12. Odczytanie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy Rędziny i w Szkole Podstawowej w Koninie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie skargi na niewłaściwe zachowanie Radnej Rady Gminy Rędziny.
15. Rozpatrzenie skargi na uchwałę nr 70/XIII/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. (1510.9.2019)
17. Rozpatrzenie skargi na uchwałę nr 79/XIII/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
18. Rozpatrzenie skargi na uchwałę nr 80/XIII/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
19. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski oraz korespondencja Rady Gminy.
20. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy Rędziny.2 odpowiedzi na “Sesja ws. skarg”

  1. Patryk pisze:

    Festiwal…..skarg!

    3
    1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *