zachmurzenie duże
12°
środa
Reklama
fot. UG Rędziny
Rada rozpatrzy aż cztery skargi na Wójta Pawła Militowskiego
24 listopada 2021 r. | 12:22
4

We wtorek 30 listopada w trybie zdalnym odbędzie się sesja Rady Gminy Rędziny, podczas której radni będą rozpatrywać aż cztery skargi na Wójta Pawła Militowskiego.

Początek sesji o godz. 13:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XLI sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy – zgodnie z nowelizowanymi przepisami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla Przewodniczącego Rady oraz ustalenia diet radnym gminy Rędziny – zgodnie z nowelizowanymi przepisami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2032.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia skupu żyta przyjmowanej, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rędziny na rok 2022.
11. Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 185/XXXI/2020 Rady Gminy Rędziny z dnia
22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na byłego Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rędziny.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rędziny.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rędziny.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rędziny.
20. Odczytanie protokołu z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 w Rędzinach.
21. Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
22. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
23. Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Gminy Rędziny.4 odpowiedzi na “Rada rozpatrzy aż cztery skargi na Wójta Pawła Militowskiego”

 1. Belzebub pisze:

  Te skargi to strata czasu Z góry można przyjąć , że zdaniem radnych będą bezzasadne!!!
  Zajmiemy się dopiero rzetelnym wyjaśnieniem tych kwestii po zmianie wójta i radnych!!!

  14
 2. mieszkaniec Marianki pisze:

  Skargi swoją drogą, ale najbardziej cikawi sprawa podwyżki wynagrodzenia dla wójta i diet dla radnych. To już przechodzi wszelkie granice przyzwoitości, kultury i szacunku dla wyborców. W końcu musimy się zjednoczyć przeciwko tym pazernym radnym i zorganizować komitet referendalny. Oni rozkradna naszą gminę!!! Ciągle im mało i mało, kiedy weszła ustawa, która nałożyła obowiązek na gminy żeby obniżyć wynagrodzenia między innymi wójtom, nasza rada była tak hojna z naszych podatków, że w ogóle tego nie uczyniła. Nam umią tylko podwyższać podatki, opłaty za śmieci żeby chapąć coraz więcej dla siebie, bo już wiedzą, że nikt z nich nie bedzie juz wybrany. Ale hola, hola
  zrobimy REFERENDUM i ich wygonimy. Gmina odzyska praworządność, przyzwoitość i dobry wizerunek, bo przy tych osobach gmina już straciła i nadal traci. Nigdy w Rędzinach nie było tak niekompetetnych radnych i głupiego wójta.

  20
 3. Mieszkaniec Osiedla pisze:

  Czy te skargi na wójta są podane do publicznej wiadomości. Wówczas mieli byśmy wyrobioną opinie, czy radni właściwie oceniają te skargi i wyciągają odpowiednie wnioski.

 4. Jaśminowy dromader pisze:

  Drodzy Mieszkańcy, autorzy skarg !
  Widzicie, że Wasze skargi w oczach radnych nie zasługują na poparcie i są wyłącznie bezzasadne. Proponuję pisać skargi w ten sposób, aby kopię przesłać równocześnie do wiadomości organu ścigania :
  (Policja, Prokuratura, CBA, ABW, KAS, inne).
  Radni nie są co do zasady prawnikami i mogą błędnie interpretować treści Waszych skarg!!!

  5
  1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *