bezchmurnie
26°
24°
piątek
Reklama
Nie przyłączysz się do kanalizacji? Będzie grzywna!
08 lipca 2021 r. | 12:02
16

Urząd Gminy Rędziny ma problem, by "zmusić" mieszkańców ulicy ul. Stalowej i Leśnej oraz bocznej od ul. Warszawskiej w Rudnikach do przyłączenia się do kanalizacji. Obecnie do kanalizacji w tym rejonie nie chce się przyłączyć 26. właścicieli nieruchomości.

Jeżeli mieszkańcy nie przyłączą się do kanalizacji, urząd będzie musiał zwrócić pozyskane na ten cel środki. Każdy właściciel nieruchomości, który zdecyduje się przyłączyć do sieci kanalizacyjnej, otrzyma dofinansowanie na ten cel w wysokości 1000 zł.

Jeżeli właściciele nie przyłączą swoich nieruchomości do kanalizacji, Wójt Paweł Militowski poinformował, że posypią się grzywny.

Wszystko w rękach mieszkańców.

PAWEŁ GĄSIORSKI16 odpowiedzi na “Nie przyłączysz się do kanalizacji? Będzie grzywna!”

 1. Operator butli LPG pisze:

  Paweł, bierz się za tych oportunistów.
  Nie lituj się . !!!
  Najpierw darli japy na krzyżówkach, że gmina nie ma kanalizacji, a teraz stają okoniem!!!!!
  Ci ludzie po prostu nie znają prawa.!!!
  Uważam, że kilkunastotysięczna grzywną odrobinę ich ostudzi!!!

  16
  10
  • K. pisze:

   Czy wójt sprawdził u tych 26. niechętnych właścicieli nieruchomości: umowy na wywóz nieczystości, rachunki/faktury za wywóz, szczelność zbiorników, porównał ilość zużywanej wody z ilością wywiezionych ścieków! Na drugi dzień zaczną szukać firm wykonawczych przyłącza do sieci kanalizacyjnej.

   5
   6
   • Marianna pisze:

    Człowieku, jakim prawem wójt ma robić rewizje w domach prywatnych i żądać dokumentów. Pokaz to prawo, o ile takowe istnieje!

    5
    2
    • K. pisze:

     Przeczytaj Marianno ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.). Tam jest wszystko napisane.

 2. Silnie Wystraszony pisze:

  Bardzo proszę o podanie podstawy prawnej do nałożenia grzywny za odmowę podłączenia się do kanalizacji, na terenie gminy wiejskiej.

  19
  2
  • urzednik pisze:

   Wójt Gminy Rędziny działając na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), informuje, że zgodnie z powyższą podstawą prawną, właściciel nieruchomości, jeśli tylko jest taka możliwość, ma obowiązek wykonać przyłącze kanalizacyjne do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

   Niewykonanie przedmiotowego przyłącza skutkowało będzie zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) wydaniem decyzji nakazującej wykonanie obowiązku oraz wskazaniem terminu realizacji. W myśl art. 5 ust. 9 wskazanej powyżej ustawy wykonywanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z zapisami ustawy, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny. Postępowanie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

   2
   16
   • Mieszkanka z Rudnik pisze:

    Dlaczego wójt nie zastosował tego przepisu wobec mieszkańców z Marianki Rędzińskiej i urząd musiał zwrócić dotację wraz z odsetkami ???

    14
    • K. pisze:

     Nie doczytał, wraz z urzędnikami, przepisów ustawy? A może to niewygodne było w aspekcie kolejnych wyborów, aż do emerytury a nawet później? Na szczęście obecnie tylko dwie kadencje!

    • Marianka City pisze:

     Wójt Marianki nie ruszy, bo podczas wyborów wozili jego baner przyczepką samochodową!

  • K. pisze:

   Brak dostępu do internetu? Wpisać w wyszukiwarkę i znajdziesz Pani/Pan!

   3
   4
 3. Głos rozsądku pisze:

  Dzień dobry państwu.
  Przeanalizowałem takie akty prawne jak :
  1.ustawa “Prawo budowlane”.
  2.ustawa “o utrzymaniu czystości i porządku w gminie”.
  3.ustawa “o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”.
  Szczególnie zainteresował mnie art.10 ust.1 pkt.2 Ustawy “o utrzymaniu czystości i porządku w gminie”.
  Na podstawie tego przepisu można nałożyć karę grzywny na osobę, która nie dopełnia formalności wynikających z art. 5 ust.1 pkt.2 przedmiotowej ustawy.
  Rozdział 3
  Obowiązki właścicieli nieruchomości
  Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości
  i porządku przez::
  2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku
  gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie
  nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy
  nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
  spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie
  nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli
  nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków
  spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

  Art. 10. 1. Kto prowadzi działalność określoną w art. 7 bez wymaganego
  zezwolenia
  – podlega karze aresztu lub karze grzywny.
  2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1
  – podlega karze grzywny.

  Bardzo proszę o doprecyzowanie, czy osoba posiada w swoim gospodarstwie zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych, obowiązana będzie do przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Co do przydomowych oczyszczalni ścieków sprawa jest jasna. Właściciel takiej instalacji, nie będzie musiał z urzędu przyłączyć się do kanalizacji.
  Dziękuję za wszelkie informacje.

  17
  1
  • K. pisze:

   Przepis jest jasny. Posiadając zbiornik jest obowiązek podłączenia się do powstałej sieci kanalizacyjnej. Zwolnienie jest tylko w przypadku odpowiedniej oczyszczalni przydomowej.

   1
   8
 4. Prosto z mostu pisze:

  Ludzie, czy wy jesteście popier****ni.?
  Przez cały czas słychać było w gminie tylko wycie o kanalizację. Nie szło już tego jazgotu słuchać.nawet poprzednikowi zarzucaliście bierną postawę w tej sprawie. Kiedy jest teraz okazja, by dołączyć do ludzi cywilizowanych, to odpier****cie jakieś fikołki i robicie pod górkę.
  Wójcie!!!, batem przez łeb i poprawić grzywną !!!!

  13
  4
 5. K. pisze:

  Nie doczytał, wraz z urzędnikami, przepisów ustawy? A może to niewygodne było w aspekcie kolejnych wyborów, aż do emerytury a nawet później? Na szczęście obecnie tylko dwie kadencje!

  3
  6
 6. Oddziałowy pisze:

  Zbiornik bezodpływowy wymaga połączenia do kanalizacji czy nie wymaga?

  • K. pisze:

   Posiadając zbiornik bezodpływowy właściciel nieruchomości ma obowiązek podłączenia się do wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Zwolnienie jest tylko w przypadku odpowiedniej oczyszczalni przydomowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *