pochmurnie
16°
14°
wtorek
Reklama
To chyba rekord? Aż 17 skarg na wójta gminy Rędziny!
23 listopada 2022 r. | 12:39
3

We wtorek, 29 listopada w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach odbędzie się sesja Rady Gminy Rędziny, podczas której radni rozpatrzą aż 17 skarg złożonych na Wójta Pawła Militowskiego. Wszystkie skargi przez "radnych wójta" zostaną odrzucone.

Początek sesji o godz. 13:30.

porządek obrad:
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Poinformowanie radnych, czy do protokołu z LIV sesji zostały zgłoszone uwagi.
Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2023
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rędziny na rok 2023.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
Zamknięcie obrad LV Sesji Rady Gminy Rędziny.

PAWEŁ GĄSIORSKI3 odpowiedzi na “To chyba rekord? Aż 17 skarg na wójta gminy Rędziny!”

 1. Mieszkaniec Osiedla pisze:

  Czy jest sens pisać te skargi, skoro koledzy z rady “uniewinnią” kolegę. ?
  Nie pamiętam, aby jakaś skarga była kiedykolwiek zasadna, a winni ponieśli konsekwencje.
  Tutaj tylko Referendum rozwiąże wszystkie problemy gminy. Do roboty ludziska.

  18
  1
 2. Marzenka pisze:

  Drodzy Państwo, piszący skargi na wójta do rady gminy. Jeśli według Was w tych pismach zawarte są elementy mogące stanowić czyny zabronione, to łatwiej Wam będzie skierować takie pismo do Prokuratury, niż do rady gminy. Widzieliście, żeby jakakolwiek skarga na wójta była zasadna, a on sam poniósł konsekwencje ?
  Wyjaśniać takie kwestie powinni niezależne, wiarygodne i bezstronne od gminy organa. Spróbujcie zatem poskarżyć się do Prokuratury. Skarżącemu włos z głowy nie spadnie, a będziecie mieć gwarancję rzetelnego wyjaśnienia wszystkich kwestii zawartych w skargach.

  10
 3. Mieszkaniec gminy pisze:

  Mieszkańcy gminy
  z tego co ustaliłem złożone skargi na wójta gminy są między innymi :
  za marnotrawstwo środków publicznych !!!.

  Wójt gminy kiedy wysyłał odpowiedzi na złożone zapytania przez radną na sesji udzielał po dwa zdania odpowiedzi oczywiście nie na temat ( odsyłam na stronę BIP u ).

  Wójt gminy wysłał odpowiedzi na złożone zapytania przez radną na sesji po terminie 14 dni od dnia złożenia !!!
  Wójt gminy pomimo ,że wysłał odpowiedzi na adres radnej w tym samym dniu, to wysyłał te odpowiedzi w kilkunastu odrębnych kopertach listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru z opłatą w wysokości : 9,20 zł za każdy list !!!

  Mieszkańcy gminy
  listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru w wysokości : 9,20 zł jednorazowo można przesłać co najmniej 30 stron dokumentów !!!
  ( według przepisów od 0 -350 g ) opłata – 9,20 zł.

  Wójcie gminy sprawdź cennik opłat pocztowych i nie marnuj więcej naszych pieniędzy !!!

  6
  1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *