zachmurzenie umiarkowane
17°
17°
poniedziałek
Reklama
fot. UG Rędziny
Są aż cztery skargi na Wójta Pawła Militowskiego
23 marca 2022 r. | 12:35
1

We wtorek 29 marca o godz. 15:00 w trybie zdalnym odbędzie się sesja Rady Gminy Rędziny, podczas której radni będą procedować skargi na Wójta Pawła Militowskiego.

porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XLIV i XLV sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2022-2032.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu w Kłomnicach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia
jej przebiegu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rędziny.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2022r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom
z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach.
19. Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
20. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
21. Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Rędziny.

PAWEŁ GĄSIORSKIJedna odpowiedź do “Są aż cztery skargi na Wójta Pawła Militowskiego”

  1. Agusia pisze:

    Zakład, że wszystkie skargi będą bezzasadne?
    W przyszłości, niezależni radni,prawdziwie reprezentujący interesy mieszkańców gminy, oraz nowy wójt , będą mogli nadać tym skargom bieg. Nie wykluczając zawiadomienia Prokuratury. Nie wolno będzie tych spraw zamieść pod dywan.
    Teraz szkoda czasu na bezsensowne bicie piany.

    16

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *