zachmurzenie duże
piątek
Reklama
fot. GZK/UG Rędziny
RIO: Problemy z rozliczeniem dotacji dla GZK
12 lutego 2021 r. | 12:24
120

Kontrola Urzędu Gminy Rędziny przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach dotyczyła również rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi. RIO wykazała błędy urzędników m.in. w rozliczeniu z Gminnym Zakładem Komunikacji w Rędzinach.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W zakresie rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi:
- W przyjętych zrządzeniem 0050.97.2016 Wójta Gminy Rędziny z dnia 13 lipca 2016 r. zasadach przekazywania i rozliczenia dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach nie został precyzyjnie określony sposób rozliczenia dotacji przedmiotowej, o którym mowa w § 45 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz.1542 z późn.zm.). Powyższym zarządzeniem wskazano sposób kalkulowania pełnego kosztu jednego wozokilometra, sposób kalkulowania jednostkowych stawek dotacji oraz sposób ustalania dotacji na dany rok, ustalono również wzór rozliczenia dotacji, nie ustalono natomiast czy rozliczenie dotacji ma następować przy zastosowaniu stawki dotacji przyjętej do ustalenia kwoty dotacji na dany rok w drodze uchwały Rady Gminy Rędziny czy też przy zastosowaniu metody przyjętej do skalkulowania stawki jednostkowej tej dotacji. Stosownie do postanowień § 45 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje zakładowi budżetowemu dotacje przedmiotowe, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w wysokości odpowiedniej do stopnia realizacji finansowanych zadań. Kierownik samorządowego zakładu budżetowego przekazuje zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku, rozliczenie wykorzystania dotacji w szczegółowości określonej przez ten zarząd.

W roku 2018 ww. Zakład otrzymał dotację przedmiotową w łącznej kwocie 1.470.000,00 zł ustaloną według stawki przyjętej uchwałą Nr 102/XLVIII/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2017 r. w kwocie 2,32 zł skalkulowanej jako dopłata wynosząca 50% planowanego kosztu jednego wozokilometra.

W rozliczeniu dotacji na łączną kwotę 1.464.692,00 zł, złożonym w dniu 30 stycznia 2019 r., do rozliczenia dotacji przyjęto stawkę dotacji w kwocie 2,37 zł ustaloną jako 49% faktycznie poniesionych (wykonanych) kosztów jednego wozokilometra. Niewykorzystana część dotacji wynikająca z ww. rozliczenia została zwrócona do budżetu w dniu 29 stycznia 2019 r. W roku 2019 Zakład otrzymał dotację przedmiotową w łącznej kwocie 1.570.000,00 zł ustaloną na podstawie stawki przyjętej uchwałą Nr 19/III/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 r. w kwocie 2,61 zł skalkulowanej jako dopłata wynosząca 48,70% planowanego kosztu jednego wozokilometra.

W rozliczeniu dotacji na łączną kwotę 1.651.377,05 zł złożonym w dniu 31 stycznia 2020 r. (z uwzględnieniem korekty rozliczenia złożonej w dniu 30 marca 2020 r.) do rozliczenia dotacji przyjęto stawkę dotacji w kwocie 2,82 zł ustaloną jako 51,5% faktycznie poniesionych (wykonanych) kosztów jednego wozokilometra.

Zgodnie z wyjaśnieniami p. Pawła Militowskiego – Wójta Gminy Rędziny, powyższe rozliczenia dotacji przyjęto jako prawidłowe z uwagi na to, że Zakład faktycznie ponosił wyższe koszty działalności od planowanych.

Powyższa zasada rozliczania dotacji według kosztów faktycznie ponoszonych przez Zakład nie została ustalona w ww. zarządzeniu Wójta Gminy Rędziny.

Stosownie do art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.), dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Ponadto, z wyjaśnień Wójta Gminy Rędziny wynikało, że żadnemu z pracowników Urzędu Gminy Rędziny nie powierzono obowiązków w zakresie prawidłowości rozliczania dotacji udzielanej samorządowemu zakładowi budżetowemu.

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Rędziny wykonywanie czynności związanych z obsługą finansową przekazywanych dotacji przez Gminę innym podmiotom należało do zadań pracowników Referatu Finansowego.

Wniosek nr 5
Doprecyzować zasady rozliczania dotacji przedmiotowych przekazywanych do Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach, stosownie do § 45 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1718 z późn.zm.), mając na uwadze art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz rozważyć przydzielenie obowiązków w zakresie rozliczania tych dotacji pracownikom Urzędu w drodze pisemnego zakresu czynności, mając na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.120 odpowiedzi na “RIO: Problemy z rozliczeniem dotacji dla GZK”

 1. Człowiek w żelaznej masce pisze:

  Osobniku “obserwatorze”, czy takiego zarządzania gminą oczekiwałeś. Czy tak powinno wyglądać prawidłowe, zgodne z prawem kierowanie JST, ?
  Będzie co czytać, gdyż kontrola obejmowała 4 lata dziąłaln9ści władz gminy !!
  No chyba, że kontrolerzy z RIO to “pisiory” i pastwią się nad Bogu ducha winnym wójtem ?

  31
  1
  • Obserwator pisze:

   Błagam. Ludzie. Kontrole RIO są nie tylko u nas w Gminie i zawsze są zalecenia pokontrolne. Za poprzedniego wójta również było RIO i zaleceń, uchybień było więcej.
   To samo jest z uchwałami, które są do poprawek – nie ma Gminy, w której nie ma z tym problemów i to nie znaczy, że wójt lub radni chcą działać na naszą szkodę. Jeśli ktoś miał do czynienia z takimi urzędowym życiem ma świadomość, że czasem wystarczy, że jedno pismo, czy uchwała trafi do dwóch innych prawników i będą dwie inne opinie.
   Ja chcę Gminy, która się rozwija i ma wójta, który ma plan rozwoju nie na rok a na kilka czy kilkanaście lat. Obecny włodarz, w mojej opinii na głowę bije poprzednika i taki plan ma. To, że nie da się wszystkiego zrobić jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki to niestety życie.
   Oczywiście każdy ma prawo do swojego zdania i nie każdy musi się ze mną zgadzać.

   1
   6
 2. animator kultury pisze:

  Nie rozumiem o jakich problemach pisze RIO. Przecież wójt wyrzucając bezprawnie poprzedniego kierownika GZK, dobrał sobie podobno najlepszych fachowców. Jakie wykształcenie kierunkowe ma obecny kierownik GZK i jego zastępca PUK PUK ?

  29
  2
  • Mieszkaniec gminy pisze:

   informatyk
   obecny kierownik jest informatykiem

   27
   1
  • Mieszkaniec gminy pisze:

   Powołany przez wójta Kierownik GZK jego sąsiad nie jest ekonomistą .a jest informatykiem

   14
   • Familiada pisze:

    informatyk, masażystka, przyjdzie nowy wójt będzie czystka 😀

    16
    • Wodz123 pisze:

     Ale między czasie kredens kierownika już spłacony domek własny nowy samochód i chu… Wie ile dóbr się dorobia panowie a gmina i gzk pozostanie z ogromnymi długami nie do odbudowania juz

     15
     1
     • poganiacz mułów pisze:

      Chwilunia. Jak informatyk mógł zostać wybrany na Kierownika GZK ?
      Czy Komisja Rewizyjna badała tę kwestie ?

      14
     • ... pisze:

      A co żal ci dupkę ściska?to weź się do roboty….bo przypuszczam że jesteś “dobrym sąsiadem”, co to wszystko widzi….że dzieci wozi, że pod Dino parkuje…../ale tego ile bezinteresownie robi dla ludzi nie widzisz…..wstyd!ciekawe czym ty możesz się pochwalić….obserwatorze

      1
      6
     • Kibic Lotnika Pany pisze:

      Wyrzucic kierownika GZK i jego zastępcę. Rozwalić te rodzinne kliki kierowców w gminie. Przywrócić normalność.

 3. PR110 pisze:

  Kontrola RIO była również w 2012r.
  https://riokatowice.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=1672&bar_id=2594
  Podejrzewam, że większość ludzi nie rozumie języka urzędowego i ich “wodolejstwa”, a niezależnym mediom wystarczy tylko słowo “kontrola”,”nieprawidłowość”żeby zainteresować gawiedź.

  3
  28
 4. Gzk kierowca pisze:

  Rzeszów dostał zaległe pieniądze z pensji plus odsetki to ponad 320 tyś plus odszkodowanie, ma pensje ponad 4 tyś, nic nie robi w pracy tylko siedzi , Wójt wydał kasę na prawników w walce z Rzeszotem I przegrał A nasza kasa kasa podatników poszła się jebać kiedy będzie kontrola w gzk

  28
  1
 5. Mieszkanka gminy pisze:

  Pan Kierownik GZK mgr inż. Andrzej Rzeszot został brutalnie i bezprawnie wyrzucony z pracy. Sąd przyznał mu rację i odpowiednio wynagrodził. Czy to takie trudne do zrozumienia. A te odszkodowania powinni ściągnąć z kieszeni tych co Go wyrzucili. Amen

  27
  2
  • Gzk kierowca pisze:

   Dokładnie tak Wójt powinien za to zapłacić z własnej kieszeni !! Niech ludzie się dowiedzą co wyprawia wójt, w gzk oszukują z dopłatami itp ,związki się sprzedały, zakład upadnie ,pomóżcie ludzie albo zakład upadnie I nam się oberwie bo nie będzie komunikacji!

   25
   1
  • .b pisze:

   Brutalnie,a to dobre….a on taki delikatny, że do dziś można podziwiać na ścianach Gzk pęknięcia na ścianach, bo tak zamykał drzwi i szanował ludzi?????????????????????????????

   4
   5
 6. Gzk kierowca pisze:

  Dokładnie tak Wójt powinien za to zapłacić z własnej kieszeni !! Niech ludzie się dowiedzą co wyprawia wójt, w gzk oszukują z dopłatami itp ,związki się sprzedały, zakład upadnie ,pomóżcie ludzie albo zakład upadnie I nam się oberwie bo nie będzie komunikacji!

  22
  3
 7. Wodz123 pisze:

  Kierownik to traktuje tą firmę jak swoją ciekawe jak tego busa teraz zaksięgowali co został kupiony dla przewozu dzieci niepełnosprawnych ,grunt że z d..y jest trzech kierowników jeden ekonomik drugi który dałby radę ogarnąć wszystko i nie jest to pan Wolski no i trzeci który z ledwością ogarnia grafiki kierowca , a związki to ch… Im w du…e sprzedajne ludzie i konfidenci

  28
  3
 8. PR110 pisze:

  Nie ma pasażerów , nie ma wpływów i żaden kierownik jeździec na białym koniu tego nie zmieni. Ludzie nie przesiądą się z dnia na dzień z samochodu do autobusu tym bardziej w tzw.pandemii gdzie do autobusu trzeba z maseczkami – kagańcami a do samochodu bez.

  4
  21
 9. Pasażer pisze:

  Pandemia jest A kierownik kupuje busa za duże pieniądze ! Ma Rzeszota który nic nie robi I mu płaci ponad 4 tyś na rękę, a w autobusach SYF ,SMROD I ZIMNO NIE WSPOMNE ZE ZERO DEZYNFEKCJI. A ZIMNO BO MAJA POLECEMIE OSZCZĘDZAC

  18
  6
  • Chyży Rój pisze:

   Dziwne trochę bo ponoć podatnicy doplacili do GZK ponad półtora miliona złotych a oni kupują sobie busa?
   Skandal !!!!!! rozwiązać GZK!!!!!!!!!!

   21
   1
  • Mieszkańcy Gminy pisze:

   Referendum!!!
   Referendum!!!
   Referendum!!!

   23
   • Pasażer pisze:

    Kupili ciągnik którym jeździ przyjaciel wójta I niby odśnieża I bierze kasę, ciekawe gdzie tankuje paliwo

    22
    1
    • troskliwa mama pisze:

     Tym kupionym ciągnikiem rozdupcyli skrzynkę gazową. na Wodnicy. Dobrze ze nie wylecieli w powietrze. Była policja, był mandat karny, chyba 500 złotych !!!!Czy prawda to , że tym traktorem jeździł też ojciec kierownika GZK. Jakim prawem ?
     Gdzie jest komisja rewizyjna z jej szefem pracownikiem renomowanej hurtowni budowlanej, operatorem wózka jezdnego z napędem gazowym ???

     23
     2
   • Pasażer pisze:

    NIE rozwiązać bo my pasażerowie musimy jeździć tam pracują ludzie , zmienić kierownictwo

    23
    1
  • Wodz123 pisze:

   Bardziej chodzi o zaniedbania techniczne dlatego jest zimno na autobusach jeżeli coś w przedziale pasażerskim buczy to znaczy że ogrzewanie jest włączone a po prostu nie działa jak należy a co do syfu w autobusach bardziej chodzi o nieróbstwo i lenistwo pracowników 😉

   20
   1
   • Pasażer pisze:

    Czyli pojazd jest nie sprawny ! A wyjeżdża w trasę

    13
    • Sprzedawca kosiarek pisze:

     Traktor sprawny bo uderzył podpiętom kosiarkom.Trzeba sprawdzić czy wszystko gra czy będziemy się składać na naprawę!!!

     14
   • Ktoś pisze:

    Do takiej sytuacji doprowadził były Kierownik GZK, to są lata zaniedbań i niegospodarności…..Gzk od lat jest niedotowane wystarczająco przez Gminę-i to jest problem….Budynki się sypią, a ludzie tam pracujący narażają swoje zdrowie i życie. Nie wspomnę, że Pani na kasie w “stonce”zarabia więcej niż kierownik Gzk.To jest ogromny problem, który dotyczy całej gminy,bo transport powinien być priorytetem. Ale co to za problem podnieś cenę biletu do 6 zł i znieść ulgi, bo to jest realna cena pokrywajaca cenę usługi.” “Zarżnąć”Gzk, wypłacić odprawy pracownikom, a mieszkańcy gminy -NA ROWERY! Czy wy wiecie ile zarabia mechanik w tej firmie? Ludzie tam od lat pracują charytatywnie! no poza Panem Rzeszotem! Który nawet teraz potrafi naciągnąć Gzk….i tylko czekać aż człowiek bez najmniejszego ułamka honoru wytoczyć proces Gzk.

    2
    9
    • Redziniak pisze:

     Ktoś
     Co ty bierzesz chłopie!!
     To jest jakaś masakra….
     Zgnoiliscie gminę doszczętnie. Co do ulg. Jakim prawem z ulg korzystają rodziny kierowcow. To jakis absurd. !!

     8
     1
    • Pan x pisze:

     Chłopie nie wiesz ile zarabia mechanik to się nie wypowiadaj !!!!!

     1
     8
     • Ktoś pisze:

      No właśnie wiem, bo znam go osobiście i wiem,że to bardzo dobry mechanik-(nie znam lepszego), który w każdej normalnej firmie powinien zarobić przynajmniej 7 tyś.,a pracuje za grosze…..chyba sentymentu do Gzk.

      1
      7
     • Pan y pisze:

      Zawsze mechanik może zmienić pracę. Po co sterczy w tym slabiutkim zakładziku który zmierza ku zagładzie od 2014 roku ???

      7
      1
 10. Wodz123 pisze:

  Od 2017r zakończyła się naprawą taka jaka powinna być za poprzedniego kierownika Pan Andrzej zawsze wymieniał wszystko jak należy każda drobnostka była robiona w autobusach od nowego kierownika można o tym zapomnieć dziadowskie jak się da , ale oczywiście tylko może paru kierowców to potwierdzić bo są jeszcze ukochane jego dupowlazy które zaprzecza to.o związku zawodowym można zapomnieć bo został już dawno sprzedany wstyd mi że tacy ludzie wojownicy szybko się sprzedaja

  13
  1
  • Tłum pisze:

   Gdzie jest Komisja Rewizyjna ?
   Dlaczego nie sprawdzą dokładnie GZK ?

   12
   1
   • Pasażer pisze:

    Zgadza się kierownik gzk oszczędza jak dziad , robi z firmy swój folwark , naprawianie są samochody pracowników oczywiście tylko z biura w godzinach pracy , gdzie mechanik powinien naprawiać niestrawne autobusy , my piszemy cegly z usterkami A u mechanika lądują w koszu!! Tu trzeba kontroli wszystkich instytucji!!! PIP , SANEPID INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO , RIO, A MOZE I PROKURATURA

    11
    1
    • PR110 pisze:

     I wtedy wchodzą Rzeszot,Chmielarz i Spiechowicz z PiSiorami cali na biało…. nastaje pokój i harmoniia a wiewiórki skaczą po drzewach…

     4
     9
     • Operator butli LPG pisze:

      PR 110…O czym ty piszesz. Tak zadłuzonej gminy nie było nigdy. Takich laikow na stołkach też.

      12
      2
    • Wodz123 pisze:

     No to pora się zabrać drodzy panowie grupa iść tam gdzie trzeba bo społeczeństwo gminę nic o niczym nie wie a wójt i sąsiad bawią się za hajs mieszkańców a trupy wożą ludzi i wywalone mają w to bo hajs zgadza się tylko i wyłącznie im na kontach kosztem mieszkańców

     13
     • Ktoś pisze:

      Bo pracuje w nim całe życie A nie tak jak Ty, ledwo 2 lata a tele brudu już narobiłaś….

    • .... pisze:

     Oj tam prokuratura od razu….jakoś przez 20 lat panu mgr.Andrzejowi Rzeszotowi nic się nie stało….on tylko do Krakowa do “swojej Pani” służbowym samochodem jeżdził codziennie przez 20 lat ,czerpał korzyści materialne i jakoś sprawiedliwości nie ma! Już dawno byli pracownicy powinni wytoczyć mu procesy o mobing z powództwa cywilnego….i nie miałby wstępu do GZK. Nawet teraz kąpiel bierze na koszt Gzk bo bardzo się poci przy tym nic nie robienieu. Człowiek bez honoru!

     4
     3
    • Zen pisze:

     Oj Rafał plujesz do własnego gniazda!

     5
     4
     • Wodz123 pisze:

      Oj przyjacielu pomyłka i to duza

      7
      2
     • Zen pisze:

      Pamiętaj, że nikt w sieci nie jest anonimowy, a Ty gryziesz rękę która Cie karmi. Kierownik Rzeszot nawet nie chciał cię zatrudnić na umowę o pracę, bo wiedział z kim ma do czynienia.Dostałeś szansę…..i co robisz?

      4
      5
     • Pan y pisze:

      Skończyć z ulgami dla rodzin kierowców. Hańba i skandal!!

   • Pasażer pisze:

    Zwiazki się sprzedały!!!!

    13
    • Wodz123 pisze:

     Związki były do momentu sporu który był a potem przybił sobie pan związkowiec piątkę z kierownikiem i jest dobrze dla nich

     12
     • Grabarz komuny pisze:

      Może krewni tych ze związków są zatrudnieni w gminie za NASZE pieniadze a oni sami dostali profity!!!
      Polak zawsze był sprzedajny.

      12
     • Pan x pisze:

      Trzech Kierowców mają rodziny w szkole, w gopsie, przedszkole WIEM NA 10000% OD ZNAJOMEGO KIEROWCY

     • . pisze:

      Przestań wodzu pisać, bo nawet związki cię nie chcą w swoich szeregach, bo wszędzie tylko brudu potrafisz narobić, i weź się za robotę puki ją masz, bo same skargi od pasażerów są na Ciebie.

      5
      5
   • Ktos pisze:

    Jasne , a CBA w 2016 wpadło do Rzeszota na kawkę, po drodze…..a Pan Andrzej do Rio pojechał z główną księgową na pielgrzymkę do Katowic na kolanach błagać, żeby go do więzienia nie zamki……człowieku nie wypowiadaj się, bo nie masz wiedzy!

    2
    8
    • Mieszkaniec Osiedla pisze:

     “Ktoś”
     Pan Rzeszot otrzymał ogromne odszkodowanie za niezgodne z prawem zwolnienie. CBA nasyłali byli radni chcący obalić poprzedniego wójta i dorwac się do koryta. Całe szczęście że polegli w wyborach bo na pajacow nikt głosu nie oddał.
     “Ktoś”…trza powoli żegnać się z korytem. Tylko kto nieroba weźmie do pracy…

     6
     2
    • .... pisze:

     Pan mgr.Rzeszot nie dostał odszkodowania, dogadał się z wòjtem żeby do emerytury dorobić, długi posłuchać, bo taki gospodarz!…bo nikt biedronką do pracy przez 3 lata nie przyjął!taka prawda!dzięki za pomysł-pomyślę o polityce?

     2
     6
     • .... pisze:

      Pan mgr.Rzeszot nie dostał odszkodowania, dogadał się z wòjtem żeby do emerytury dorobić, długi pospłacać, bo taki gospodarz!…bo nikt nieroba i flustrata do pracy przez 3 lata nie przyjął!taka prawda!dzięki za pomysł-pomyślę o polityce?

      3
      6
     • Pan y pisze:

      Trochę za głupiutki jesteś na politykę. Lepiej wejdź w bandytke……. ?

      7
      2
     • ... pisze:

      Dobre…. kolejna obelga, tylko obrażać potrafisz?

      5
      5
  • Redziniak pisze:

   Ci kierowcy potrafili wojowac tylko z poprzednim kierownikiem GZK i wójtem.
   Teraz jakoś odwagi zabrakło bo………???

   13
   1
  • Grabarz komuny pisze:

   Dajcie nazwiska kierowców dupowłazow niech ludzie dowiedzą się co się dzieje w GZK!!!!!!!!!

   13
   1
   • Wodz123 pisze:

    No to macie pana głównego ze związków ,pana z Rudnik z krzyżówki, kolejnego pana z nowych Rudnik i kolejnych niech pisze cała reszta bo chyba nie tylko jeden kierowca tutaj jest

    13
    • Justysia pisze:

     Pan Kierowca z Rudnik z krzyżówki nie fiknie , bo żona jest radną , a córunia pracuje w szkole. w Rędzinach. Jak to mówią wszyscy na państwowym. Kiedyś podskakiwal. Teraz czasy się zmieniły, dostał lepsze jutro!!! Musi siedzieć cichutko na doopie, bo inaczej fora ze dwora. Tacy niestety są ludzie. Łasi na kasę i stanowiska. Dbają tylko o najbliższych.

     14
  • Edek pisze:

   Pan Andrzej wymieniał…..?A remontu w Gzk od 20 lat nie było i na “łeb”ludzią się leje z dachu….dobrze że jeszcze tam nikogo nie zabiło, albo dach się nie zawalił. Brał drogie części bo miał układy z dostawcami a koperty pod stołem dostawał.” Każdy orze jak może”.A z drogi budynków Tak nie widać, to może straszyć.

   3
   8
 11. Mieszkańcy Gminy pisze:

  Niech PiS wreszcie weźmie się za samorządy i porozwala te rodzinne kliki.!!

  5
  4
 12. Pan x pisze:

  Tu musi być rewolucją!!!! PROKURATOR !! I
  PRASA ,TV

  8
  1
  • Mieszkaniec Osiedla pisze:

   Zlikwidować ulgi dla rodzin kierowców.Wyrzucic kierownika GZK i zastępcę. Wójt do dymisji. Odchudzic gminę z nadmiaru stanowisk!!!

   11
 13. Wodz123 pisze:

  I dupy dupowlazow wkoncu zabolały panowie i tak jesteście dziadami chamami i mendami że sprzedajecie się na każdym kroku dlatego ta firma jest całkowitym dnem i szanowny kierownik będzie robił co chciał

  9
  1
  • Zen pisze:

   Zabolało to Ciebie Rafał? że wszyscy mają Cię dość-kierownik, związki, koledzy , koleżanki z pracy….i przede wszystkim pasażerowie.

   4
   7
   • Wodz123 pisze:

    Pachołku od pana kierownika żaden kanar że mnie jak i z ciebie zapewne pan przyjaciel że związki z ciebie jest mam nadzieję że skończą się wkoncu wasze dobre czasy i będzie lepsze jutro ale dla mieszkancow gminy jeżdżącym sprawnym transportem publicznym jak i z godnym szoferem za kółkiem a nie z chamami

    • Zen pisze:

     Obrazy w sieci też są karalne, a Ty się przecież na prawie znasz! Nie raz miałeś z nim na bakier.Dziwie się jeszcze że pasażerowie nie pozywają GZK za twoje postępowania. Za to też możesz kiedyś zapłacić.Dobra rada.

     4
     8
  • Rodzinka na swoim pisze:

   Muszą się sprzedawać bo rodzinki zatrudnione w gminie ?

   8
   1
 14. Pan x pisze:

  Jestem także zalikwidacja ulg dla pracowników gzk niech płacą jak inni ! Zkludowac dwa stanowiska kierowników

  5
  2
  • Wódz 222 pisze:

   czysty układ Wójt Kierownik przewodniczący sprzedawczyki …. robią co chce ile chce i z kim chcą

   6
   1
  • .b pisze:

   Niech zlikwidują ulgi i dadzą godziwie zarobić!bo cierpliwość ludzi tam pracujących kiedyś się skończy

   5
   1
   • Wodz123 pisze:

    W 5 osób normalnych tam pracujących to można się na flaszkę co najwyżej umówić układy i ukladziki nie dla nas

    7
    1
    • Pan x pisze:

     W biurze hehe , reszta szkoda gadać

     4
     3
     • Wodz123 pisze:

      Jeżeli konkretnie się nie dogadamy w ta garstkę ludzi to pozostaje flaszką i podziękować sobie za współpracę i dowodzenia a społeczność niech życie w ciemnogródzie a włodarze z dupowlazami niech się dorabiają kosztem mieszkancow

      6
      2
    • Kierowca GZK pisze:

     Zgadza się jest kilku fajnych chłopaków z którymi by też się napił;)

     7
     1
     • Mieszkaniec Osiedla pisze:

      GZK do likwidacji. !!
      Autobusy z miasta wyniosą taniej!!!
      Rozbić te rodzinne klany w gminie!!!

      7
      2
     • Zenek pisze:

      Bilety po 6 zł!Chcemy MPK!zlikwidować ulgi dla emerytów!PKS I Love you!PKS wróć!

      2
      6
     • Kibic Lotnika Pany pisze:

      Zenek ty jakis niedorozwiniety jesteś ?. Transport MPK lub PKS zawsze tańszy od GZK.Tutaj trzeba płacić na ulgi na rodzinki jasnie panów kierowczykow
      Zlikwidować GZK!!!!
      Pozbawić ulg rodzinki kierowczykow!

      6
      1
   • Cwaniak z Koscielca pisze:

    Jak chcą dobrze zarabiać to MPK chętnie przyjmie, tylko tam trzeba pracować a nie spać w wozie koło gminy!!!

 15. Edek pisze:

  Rafał ma kilka nazw, już to sprawdziłem?taki niezdecydowany jest….nawet sam sobie odpowiada?

  2
  7
  • Leon pisze:

   Edek ty jesteś już tak sfilcowany że tylko siedzisz u kierownika pod stołem ?

   6
   2
   • Edek pisze:

    Nie no pisze jak tchórz na forum,obrażam bezkarnie wszystkich a na codzień bez mydła wchodzę w dupę bez mydła kierownikowi. A ty myślisz że “Szeryf taki głupi jest. Za nim Ludzie pójdą, a Tobie w twarz naplują!I przestaniesz być anonimowy.

    5
    5
    • Kierowca GZK pisze:

     Edek z krainy kredek co przyjadę do pracy to wychodzisz od Kierownika I tak za każdym razem jak nie Ty to jeszcze jest kilkutakich przydupasow co donoszą i maca , wstydził byś się dziadu

    • Leon pisze:

     Edek to były sprzedawca kosiarek ma ksywę Szeryf
     buachachachachacha
     ????????????????????
     Jaki ty głupi jesteś……. ????????????

 16. Zenek pisze:

  Kierownik to Edek ?? awansował ze sprzedawcy kosiarek na Kierownika
  Kierowniku jeżeli to prawda to nie wypada się udzielać anonimowo no nie przystoi ….

  8
  1
 17. Pan x pisze:

  Edek to kierowca Sławek
  Sławuś przyznaj się nie bądź dupa

  • Wielbiciel Rafała pisze:

   Sprawdzimy na policji wszystkie twoje IP telefonu, komputera i odpowiesz za obrazy.Zresztą masz już doświadczenie.

   6
   3
   • Rudy łeb pisze:

    Wielbiciel ……żyjesz z donosicielstwa. Nie idź tą, drogą.
    Za chwilę będzie nowy wójt i będziesz beczał na Szymanowskiego przed Pośredniakiem i żebrał o posade zamiatacza. Teraz jesteś fafa rafa za chwilę będziesz nikim.

    9
    2
    • Wielbiciel Rafała pisze:

     Policja już nad tym pracuje, zgłoszenie poszło!Ludzie nie czytajcie tego bo tu głównie Rafał na tym forum pisze sam że sobą. Pan kontroler, którego wszyscy niestety znacie.

     3
     3
 18. Wielbiciel Rafała pisze:

  Szkoda słów na Ciebie Rafał!kolejne pudło-idź popisz z kimś na swoim poziomie-sam ze sobą????????????żałosny jesteś!

  7
  3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *