słabe opady deszczu
piątek
Reklama
Czy Wójt Paweł Militowski zasługuje na absolutorium? Dziś głosowanie w tej sprawie
22 czerwca 2021 r. | 12:06
21

Dziś o godz. 13:00 w formie zdalnej odbędzie się sesja Rady Gminy Rędziny, podczas której radni będą głosować w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rędziny. Gmina Rędziny jest jedyną gminą w powiecie częstochowskim, która w sprawie absolutorium robi "sesję zdalną".

Czy Wójt  Paweł Militowski zasługuje na absolutorium?

porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XXXV sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2032.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Rędziny za 2020 rok:
a) przedstawienie sprawozdań,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Rędziny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
c) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny dotycząca wykonania budżetu gminy za 2020 r.
d) podjęcie uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie raportu o stanie Gminy Rędziny za 2020 rok:
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Rędziny za 2020 r.,
b) debata nad raportem o stanie Gminy Rędziny,
c) podjęcie uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny wotum zaufania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2020 rok:
a) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 rok,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium,
c) podjęcie uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rędziny.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rędziny.
13. Przyjęcie sprawozdania za 2020 rok z realizacji działań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rędziny na lata 2016-2020.
14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach za rok 2020.
15. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
16. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Rędziny.21 odpowiedzi na “Czy Wójt Paweł Militowski zasługuje na absolutorium? Dziś głosowanie w tej sprawie”

 1. Kibole Unii pisze:

  Nie ma lepszego od Pawła Militowskiego !!!
  Nie ma lepszego od Pawła Militowskiego !!!
  Dziękujemy !!!
  Dziękujemy !!!
  Dziękujemy !!!

  3
  27
 2. Lelum Polelum pisze:

  Syn alkoholika na wózku, żebrzącego pod Jasną Górą
  Syn alkoholika gminnego
  Żona pierdlarza mafijnego
  Głupio cwany wózkarz
  Ludzie, czego jeszcze nie rozumiecie ???

  24
  1
 3. Mieszkanka Gminy pisze:

  PUK !!! PUK !!! PUK !!!
  Najgorszy z naj naj naj najgorszych wójtów w dziejach naszej gminy !!!

  Żaden wójt dotychczas nie zadłużył tak bardzo naszej gminy
  same długi, pożyczki , kredyty, obligacje weksle ……… a na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców jest pusta kasa !!!

  Wójt trwoni i marnotrawi nasze mieszkańców środki publiczne , które pochodzą
  z podatków i różnorodnych opłat na szkolenia i delegacje z atrakcyjnymi urzędniczkami !!!

  Wójt trwoni i marnotrawi nasze mieszkańców środki publiczne ostatnio na podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Rędzinach. !!!

  Wójcie gdzie to obiecywane w kampanii wyborczej lepsze jutro dla mieszkańców ???

  Wójcie gdzie to obiecywane w kampanii wyborczej stadion dla Gminnego Klubu Sportowego UNIA RĘDZINY ???

  Dlaczego wójt i na podstawie jakich przepisów prawa z samorządu gminnego uczynił „przedsiębiorstwo” a właściwie swój prywatny folwark ???

  Dlaczego wójt nie chce udzielać odpowiedzi na ważne zapytania związane z finansami publicznymi ???

  Mieszkañcy tylko REFERENDUM uwolni nas od tego wójta
  PUK !!! PUK !!! PUKA !!!

  26
 4. Agusia pisze:

  Paweł, kiedy będziesz reperował ulice Cmentarną oraz Kościuszki w Rędzinach .Na ostatniej (dzisiejszej) sesji rady gminy, wypowiadałeś się o obwodnicy, polepszeniu stanu bezpieczeństwa na przejściach. Ani słowa na temat poprawy infrastruktury drogowej w gminie. Rozbudowy kanalizacji, budowie przepompowni, aby mogła zadziałać cała kanalizacji w gminie .Nie wspomniałeś nic o braku kanalizacji w drodze powiatowej Rudniki-Wancerzów, nie wspomniałeś nic o celowości zakupu “domków kempingowych” na ulicy Pocztowej w Rędzinach. Nie wspomniałeś nic o celowości obdzielenia Twoich koleżanek i kolegów premiami, nagrodami w okresie największej światowej klęski jaką jest pandemia Covid-19..Nie wspomniałeś nic na temat ociągania się z udzieleniem informacji publicznej na temat wydatkowania pieniędzy publicznych !!!
  Po co mają podłączać się do kanalizacji mieszkańcy, skoro i tak nie będą mogli z niej w pełni korzystać , właśnie przez brak przepompowni !!!
  Paweł !!! ochłoń i złóż honorowo mandat wójta !!!

  30
 5. Koniniok pisze:

  ?????

  2
  15
  • Mieszkanka Gminy pisze:

   Koniniok wójt tylko w takich jak ty ma poparcie .Jego radni na sesji potrafią jedynie milczeć ponieważ na niczym się nie znają poza głosowaniem ZA

   19
   • Koniniok pisze:

    Jakaś łajza ciągle się podszywa pode mnie !!!
    Pewnie to pacjent od lepszego jutra!!!
    Zniszczy wszystko aby tylko on i rodzina czerpaki garściami z budżetowej kasy ciężko zrobionej przez Podatników!!!!
    Radni i wójt do odwołania w Referendum!!!

    17
    • Koniniok pisze:

     Nikt się pode mnie nie podszywa, mam po prostu problemy psychiczne i raz piszę jedno a raz drugie.

     ???????

     11
     • Koniniok pisze:

      Parówo wyżej !!
      Problemy psychiczne ma twój chlebodawca, bo nie szanuje sakramentu małżeństwa tylko loto z fujarom na lewo i prawo ???

      15
     • Koniniok pisze:

      Przyznacie mi rację, że jeśli nazywam się parówą to nie mam równo pod kopułą? Niech ktoś skieruje mnie na leczenie, proszę, nie radzę sobie ze sobą.

     • Smerfetka pisze:

      Rudy?!

      14
     • Dziękujemy pisze:

      Jeszcze nigdy w historii ta gmina nie miała tak wzorowego i merytorycznego Gospodarza !!!!!!
      Świadczy o tym porażające poparcie radnych gminy.!!!!!!!
      Radni murem za Panem Wójtem!!!!!!!!
      Mieszkańcy dziękują Wójtowi i Radnym za podniesienie gminy z kolan!!!!!!!!
      Sto lat, sto lat , niech żyją żyją nam, niech żyją nam!!!!!!!!!!!!

      2
      9
     • Mieszkanka Gminy pisze:

      Żaden wójt dotychczas nie zadłużył tak bardzo naszej gminy
      same długi, pożyczki , kredyty, obligacje weksle ……… a na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców jest pusta kasa !!!

 6. Agusia pisze:

  Już niedługo Pawełek na taczce wywieziony będzie !!!!
  Już niedługo Pawełek na taczce wywieziony będzie !!!!
  Już niedługo Pawełek na taczce wywieziony będzie!!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *