zachmurzenie umiarkowane
17°
17°
poniedziałek
Reklama
UG Rędziny
Jest kolejna skarga na wójta. Radni znowu ją odrzucą?
23 sierpnia 2023 r. | 09:04
2

We wtorek, 29 sierpnia odbędzie się sesja Rady Gminy Rędziny, podczas której rada rozpatrzy kolejną skargę na Wójta Pawła Militowskiego.

Początek o godz. 15:30 w CUS w Rędzinach.

porządek obrad:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Poinformowanie radnych, czy do protokołu z LXI sesji zostały zgłoszone uwagi.
Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych.
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego procedury i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rędziny w 2023 roku na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rędziny, realizowane przez osoby fizyczne.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rędziny.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rędziny Okupniki.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rędziny Kolonia.
Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
Zamknięcie obrad LXII Sesji Rady Gminy Rędziny.

PAWEŁ GĄSIORSKI2 odpowiedzi na “Jest kolejna skarga na wójta. Radni znowu ją odrzucą?”

 1. Mieszkaniec gminy pisze:

  Taka jest prawda komisja skarg jest całkowicie zniewolona ubezwłasnowolniona zastraszona przez wójta gminy i jest zmusza do opiniowania skarg jako bezzasadne!!! Mieszkańcy i pracownicy urzędu gminy słyszeli nie jeden raz jak Militowski krzyczał na Kurowskiego że skarga musi być bezzasadna!!! Czteroosobowa komisja skarg to mechanik pojazdów samochodowych z MPK . żona prezesa firmy transportowej która współpracowała z mafią paliwową.,młody wózkowych z firmy budowlanej i szefowa firmy bez dochodów !!! Wszyscy członkowie komisji są bez posłuszni woli wójta gminy i dlatego skargi składane na wójta gminy są zawsze bezzasadne !!!!

  13
  1
  • Marzenka pisze:

   Radni to przekrój społeczności lokalnej. Patrząc na obecnych doprawdy nie wiem jak to mam skomentować, bo czuję wielkie rozczarowanie , rozżalenie, złość i wstyd.

   13
   1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *