zachmurzenie duże
12°
środa
Reklama
Dziś sesja Rady Gminy Rędziny
25 stycznia 2022 r. | 11:11
10

Dziś o godz. 15:00 w trybie zdalnym odbędzie się sesja Rady Gminy Rędziny, podczas której radni dokonają zmian budżetu na 2022 rok. Rada zapozna się również z protokołem z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną w ZSP nr 1 w Rędzinach.

porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XLII i XLIII sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2022-2032.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rudniki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rędziny.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rędziny na 2022 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Rędziny na 2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Gminy Rędziny.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Gminy Rędziny.
13. Odczytanie protokołu z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną w ZSP nr 1 w Rędzinach.
14. Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
15. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
16. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Rędziny.10 odpowiedzi na “Dziś sesja Rady Gminy Rędziny”

 1. Ludzie sukcesu pisze:

  Czy “tradycyjnie” , państwo radni będą siedzieć w swoich domkach, za ekranikami komputerków.?
  Kiedy ta ciuciubabka (czytaj szopka) z mieszkańcami gminy się zakończy. ?

  19
  1
 2. Mily pisze:

  Zakupy też zdalnie robią Ci bez Radni Ale to im na rękę że nie muszą dupka ruszać

  17
  1
 3. Mieszkańcy Gminy pisze:

  Pani Bajor, według pani, logicznym wydaje się przynoszenie śmieci z ogródków działkowych i składowanie ich na terenie Osiedla. Otóż pani Bajor. Logika pani rozumowania jest pokrętna sprzeczna sama w sobie, albowiem Zarząd Ogródków Działkowych , w imieniu działkowiczów winien podpisać umowę z odbiorcą tychże odpadów.
  W dalszym ciągu zarzucam pani nierówne traktowanie radnych. Jako przewodnicząca rady winna pani stać na straży przestrzegania prawa i traktować wszystkich radnych jednakowo, bez względu na ich poglądy.!!!
  Wzywam też Panią, aby kopię protokołu sesji rady gminy z dnia 25.01.2022 przesłać do Prokuratury Rejonowej w Częstochowie, gdyż zdaniem radnej Warwasińskiej , mogło dochodzić w gminie do fałszowania dokumentów. Jak świetnie pani się orientuje, czyn taki ścigany jest z oskarżenia publicznego.
  Proszę poinformować NAS o zajętym stanowisku. Ostatecznie, bez żadnej konsultacji z NAMI głosowała pani za przyznaniem sobie sutej podwyżki diety!!!

  13
  2
  • Mieszkaniec Osiedla pisze:

   Pani Agnieszko Bajor. Użytkownikami działek rekreacyjnych tuż za Osiedlem są również mieszkańcy spoza Osiedla Rędziny. Proszę więcej się nie kompromitować takimi stwierdzeniami i nie podpierać logika Gdyby była pani osoba prywatną nic mi do tego, ale reprezentuje pani niestety mieszkańców gminy.!

   14
   2
 4. Mieszkańcy Gminy pisze:

  Pani radna Sadziak.Na ostatniej sesji składała pani życzenia wszystkim radnym. Zapomniała pani na pierwszym miejscu podziękować podatnikom, którzy wbrew swojej woli zmuszeni zostali do zrzucenia się na sutą podwyżkę diet dla radnych oraz galaktyczną pensje dla wójta. !!!
  Na sesji nie odezwała się pani odnośnie terminu wyposażenia sołectwa Konin w kanalizację. Nie wypowiadała się też pani odnośnie planów na te inwestycje.
  Pani radna Sadziak. Dlaczego przed podjęciem decyzji o podwyżce sobie diety nie spytała pani mieszkańców czy radni zasługują na zwiększenie zasobów finansowych. Bała się pani, wstydziła ludzi czy tak ich lekceważy. ?

  16
  1
 5. Mieszkaniec Osiedla pisze:

  Pani sołtys Osiedla. Dlaczego oddała pani pieniądze z Funduszu soleckiego do gminy. Czy konsultowała to pani z mieszkańcami Osiedla, czy decyzja była pani samowolą. Nie przypominam sobie aby uzgadniała to pani z nami.
  O ile pamiętam to startowała pani do rady gminy w imieniu pana Militowskiego. Czy się mylę?
  Proszę samemu przestrzegać reguł gry , a dopiero wymagać od innych!!!

  14
  2
 6. Mieszkańcy Gminy pisze:

  Obserwując od dłuższego czasu aroganckie zachowanie niektórych radnych oraz sołtysów wobec działań Pani Radnej Warwasińskiej , możemy porównać działania tej radnej do zachowań Prezesa NIK Pana Banasia. Proszę zauważyć. iż im więcej nieprawidłowości wyciąga na światło dzienne NIK, tym samym jej Prezes jest bardziej tłamszony i napiętnowany. !
  Analogicznie rzecz się ma w przypadku Pani Radnej Warwasińskiej!!!
  Im wiecie ujawni nieprawidłowości. Tym bardziej jest atakowana!!!
  Co niektórym już tak puszczają nerwy że dają upust swojej frustracji na sesji rady gminy.
  Dobra rada dla tych osobników. Bez, względu na, wszystko, zawsze trzeba być prawym człowiekiem, nie uwikłanym w rozgrywki lokalne dla partykularnych wyłącznie interesów. Reprezentować wyłącznie interes wyborców, a nie z podkulonym ogonem trwać cichutko i spełniać zachcianki Mocodawcy. Widać, że im człowiek jest bardziej prawy, chcący działać zgodnie w majestacie prawa i dla szeroko rozumianego dobra wspólnoty lokalnej , tym bardziej dostaje w czambuł od grupki cwaniaczków, którzy załatwiają na boku swoje prywatne interesy.
  Proszę zaprzestać atakować i szkalować radną Warwasińską, która właściwie reprezentuje interesy swoich Wyborców.
  Wyrażamy oburzenie i sprzeciw dla takich działań i wzywamy panią Bajor, aby przestrzegała zasad pracy rady i nie zezwalała na publiczne obrażanie radnej.

  13
  2
 7. uważny obserwator sceny politycznej pisze:

  Pani Basiu Krzywda sołtysko osiedla spójrz w lustro i przyznaj się sama przed sobą ,że :
  byłaś beznadziejną radną w kadencji 2010-2014 nic ne zrobiłaś dla mieszkańców osiedla

  jesteś beznadziejną sołtyską
  nie potrafisz nawet porządnie zorganizować zebrania sołeckiego

  nie potrafisz zgodnie z przepisami wydatkować środków funduszu sołeckiego

  zwróciłaś blisko 9 ooo zł wójtowi środki funduszu sołeckiego z 2020 r. które były przeznaczone na doposażenie placu zabaw dla dzieci

  potrafisz jedynie pod wpływem wójta atakować na sesji radną Lidzię, która jak wiemy wszystko czyta i dopatrzyła się w twoich działaniach nieprawidłowości. a 2021 roku dublowania środków na 2 stojaki na rowery zakupione z funduszu 2020 roku o czym radna mówiła na sesji w dniu 26 października 2021 r.

  Ty pani Basiu Krzywda jak wszyscy wiemy startowałaś w ostatnich wyborach na radną z komitetu wójta Militowskiego z mizernym skutkiem bo mieszkańcy poznali się na tobie

  Powinnaś się wstydzić !!
  Nie troszczysz się o mieszkańców osiedla ponieważ oddałaś wójtowi blisko 9 000 zł środków z funduszu sołeckiego z 2020 r. przynależne mieszkańcom Rędziny Osiedle !!!
  W 2021 r, dalej nic nie zrobiłaś z Placem Zabaw !!!

  13
  1
 8. Mieszkanka Osiedla pisze:

  Prezes Zakładów Chemicznych w Rudnikach
  były wójt gminy mgr.inż Waldemar Chmielarz poznał się od razu na poziomie inteligencji i nieudolności
  obecnej sołtyski osiedla Barbary Krzywda z komitetu wyborczego Wójta Gminy Pawła Militowskiego ,
  która nic nie potrafi
  Barbara Krzywda sołtyska z osiedla przez 3 lata obecnej kadencji nie zgłosiła żadnego wniosku sołeckiego na sesji !!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *