zachmurzenie umiarkowane
17°
17°
poniedziałek
Reklama
Czy radni obniżą wynagrodzenie Wójta?
16 września 2021 r. | 11:34
21

We wtorek 21 września o godz. 17:00 w trybie zdalnym odbędzie się sesja Rady Gminy Rędziny, podczas której, zgodnie z ustawą, radni powinni obniżyć wynagrodzenie Wójta Pawła Militowskiego. Militowski jest jednym z nielicznych włodarzy w regionie, któremu jeszcze radni nie obniżyli wynagrodzenia.

porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XXXVI, XXXVII, XXXVIII i XXXIX sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2032.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 61/XXII/2000 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki komunalnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rędziny.
12. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
13. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy Rędziny.

PAWEŁ GĄSIORSKI21 odpowiedzi na “Czy radni obniżą wynagrodzenie Wójta?”

 1. Krzysztof pisze:

  Ta rada jak naocznie widać na nagraniach z sesji
  jest w pozycji klęcznej na kolanach przed wójtem !!!

  Radni z otoczenia wójta nigdy o nic nie pytają na sesjach
  jedynie zawsze głosują jednogłośnie „ZA”
  pomysłami wójta które są oderwanymi od rzeczywistości a przede wszystkim od oczekiwań mieszkańców gminy,!!!
  Wójta pomysły jego zachcianki
  a potrzeb mieszkańców !!!
  Mieszkańcy tylko REFERENDUM
  uwolni nas od tego PUK !!! PUK !!! PUKA !!!
  REFERENDUM !!!
  REFERENDUM !!!
  REFERENDUM !!!

  21
 2. Mieszkanka Gminy pisze:

  Już we wtorek 21 wrzenia 2021 roku o godz. 17: odbędzie się sesja i naocznie zobaczymy ilu radnych zagłosuje „ZA”
  obniżeniem kosmicznego wynagrodzenia wójta gminy !!!

  Przekonamy się ilu radnych obiektywnie potrafi ocenić działania wójta
  który jak żaden dotychczasowy wójtów
  zadłużył gminę na 13 milionów złotych
  który przetrwonił ponad 7 milionów nadwyżki pozostawionej przez poprzedniego wójta
  obecnie Prezesa Zakładów Chemicznych w Rudnikach mgr. inż Waldemara Chmielarza
  który nie realizuje obietnic przedwyborczych składanych w remizach OSP
  który marnotrawi nasze pieniądze na kancelarie prawne
  na delegacje ,na wyjazdy i szkolenia z urzędniczkami !!!

  22
  1
 3. uważny obserwator sceny politycznej pisze:

  Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej z Katowic obnażyła totalną bezradność i bałagan w funkcjonowaniu urzędu oraz brak kontroli wójta nad pracą urzędników !!!
  Kontrola wykryła liczne nieprawidłowości.
  Chodzi min o powołanie skarbnika gmina bez pisemnego powierzenia jej obowiązków.
  W okresie od dnia powołania, tj. od 11 marca 2019 r. do dnia 9 lipca 2020 r. nie dokonano pisemnego powierzenia p. Anecie Pasieka – Skarbnikowi Gminy Rędziny obowiązków i odpowiedzialności w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

  Kontrola wykazała ,że wójt w latach 2016 – 2019 w miesiącach: marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu przyznawał i wypłacał
  wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Rędziny i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy podległym bezpośrednio Wójtowi Gminy Rędziny
  kwartalne nagrody uznaniowe
  bez imiennego uzasadniania powodów ich przyznania, z pominięciem indywidualnych pisemnych zawiadomień dla pracowników o przyznaniu nagrody wraz ze wskazaniem uzasadnienia podstaw ich przyznania

  Kontrola wykazała ,że w latach 2017 – 2018 zaniechano udzielenia p. Pawłowi Militowskiemu – Wójtowi Gminy Rędziny w terminie do 30 września zaległego urlopu wypoczynkowego za 2016 r. i 2017 r., czym naruszono art. 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.), zgodnie z którym urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z planem urlopu, należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

  Zaniechania udzielenia Wójtowi Pawłowi Militowskiemu urlopu, za co pobrał kwotę :26 139,06 zł

  22
 4. Mieszkanka z Rudnik pisze:

  To jest jakaś masakra !!!
  Ci ludzie przecież mieli zapewnić nam wszystkim „lepsze jutro”.
  Okazuje się , że nie dali rady uporać się nawet z zagadnieniami wewnętrznym. Wydawać się może prostymi zagadnieniami.
  Po co trzymać w gminie taka chmarę pracowników skoro jest tyle nieprawidłowości i uchybień . ?
  Pobrać wynagrodzenie za niewykorzystany urlop to już, szczyt bezczelności..!!
  Tyle wyjazdów w delegacje na szkolenia za nasze i jeszcze pobrał 26 139,06 zł

  22
 5. Mieszkaniec z Osiedla pisze:

  Radna Lidia Warwasińska złożyła 2 projekty uchwał
  w dniu 25 maja 2021 r. w sprawie obniżenia wynagrodzenia wójta gminy !!!
  w dniu 15 lipca 2021 r. w sprawie obniżenia wynagrodzenia wójta gminy !!!

  Na co Pani Bajor czekała
  na oklaski ???

  Pani Bajor kiedy wreszcie sesje odbędą się w trybie stacjonarnym !!!
  aby wójt nie ukrywał się dłużej za wyłączoną kamerką !!!
  aby wójt nie dyrygował na czacie radnymi
  co mają mówić !!!
  Wójt wyszkolił radnych jak mają głosować
  tak jak swoich więźniów
  kiedy pracował jako KLAWISZ
  w Zakładzie Karnym Wąsosz Górny !!!

  Wójt dzięki temu pobiera kosmiczne wynagrodzenie z naszych podatków wyższe niż Prezydent miasta Katowice czy miasta Kraków !!!

  17
 6. Ada pisze:

  Czujemy się niezwykle upokorzeni i jesteśmy zdruzgotani uwagami dotyczącymi funkcjonowania urzędu gminy Rędziny
  pod kierownictwem p. Militowskiego i p.Olszewskiej ,
  które zostały wykazane w wystąpieniu Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach !!!
  które widzimy i słyszymy na co dzień
  same kredyty. pożyczki zadłużenie ponad 13 milionów zł
  a później hulanki i swawole wyjazdy na szkolenia i delegacje …..
  Nigdy tak źle w naszej gminie nie było !!!
  Teraz widzimy , że może być tylko gorzej.!!

  18
  • Wincenty pisze:

   Sekretarz to osobna bajka w urzędzie ma ksywkę “matka”.
   Paniusia ta jest opryskliwa, złośliwa ,nie szanuje nikogo nie nadaje się na sekretarza. Wygryzła panią Agnieszkę Rydecką !!
   Ta osoba tylko psuje opinię naszej gminie. Należy Olszewską nauczyć rozumu, to jej się po prostu należy. Powinno się sprowadzić paniusię do parteru pobiera nasze duże pieniądze.
   Na pewno za duże jak na jej uszczypliwość i bezczelność !!!.
   Co ona sobą reprezentuje?
   Wstyd i hańba jak na urzędnika samorządowego !!!!

   18
   • Rolnik na swoim pisze:

    Wójt trwoni nasze pieniążki na nagrody dla pracowników bo musi im płacić za milczenie.!!!
    Po tych rozlicznych wyjazdach z urzędniczkami na szkolenia i na delegacjach działy się przeróżne cuda i cudeńka .
    Wiedzą o tym wszystkie urzędniczki i urzędnicy obecnie zatrudnieni jak i te przeniesione do Urzędu Miasta w Częstochowie i Zamiejscowego oddziału Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o co chodzi.
    Za milczenie otrzymują sowitą wypłatę i kwartalne nagrody .
    Zatrudnienie w urzędzie za czasów obecnego wójta zwiększyło się dwukrotnie .
    Wójt zatrudnił nawet fizjoterapeutę po Politechnice Opolskiej na stanowisko ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych !!!
    Tylko rodzinka otrzymała lepsze jutro !!!

   • Mieszkaniec Osiedla pisze:

    Wicuś !!!
    A jak pani Olszewska znalazła się w urzędzie, gdzie przedtem pracowała i kto ja ściągnął do gminy??
    Pytaj poprzednika, który jest za to odpowiedzialny.!!!
    Pawła zostaw w spokoju!!!!!

    6
    3
    • Ciuciu Babka pisze:

     Mieszkańcu u Osiedla !!!
     Pan wójt, obejmując stołek, jeszcze w ubiegłej kadencji, powinien zweryfikować przydatność poszczególnych ludzi na stanowiskach. Nie zrobił tego lecz dodatkowo obsadził na wysokich, dobrze płatnych funkcjach, między innymi takie osoby jak Pani Olszewska !!!
     Pytanie, dlaczego tego nie zrobił, a dodatkowo przyjął do roboty między innymi absolwentkę kierunku rehabilitacji !!!
     Po co była zatrudniona ta Pani. ???
     Czyżby pracownicy czuli się w dobie pandemii tak potwornie umordowani robotą, że potrzebna im jest ciągła rehabilitacja i masaże relaksacyjne !!!???

 7. Apel pisze:

  Szanowni Mieszkańcy gminy !!!
  Sami widzicie, że radni i wójt nie są sprzymierzeńcami wspólnoty samorządowej !!!
  To oni dyktują warunki gry !!! Jak wygląda zarządzanie gminą, pokazane zostało w Wystąpieniu Prezesa RIO !!! Skandal !!!
  Przypominam, że pana Prezesa Waldemara, byłego wójta, “spacyfikowano” za diametralnie mniejsze przewiny. Można powiedzieć , w zasadzie, że nie dano mu szansy na dalsze rządzenie. Teraz dopiero widać
  skalę porównawczą zarządzania gminą !!!

  Szanowni Mieszkańcy gminy !!!
  Możecie dalej biernie przyglądać się temu co wyprawia wójt i radni.
  Ale w gruncie rzeczy, to na Was spadnie główna odpowiedzialność za całokształt tych , jak widzimy nieudolnych rządów. !!!
  Można powiedzieć rządów eksperymentalnych !!!
  Pamiętajcie Szanowni Mieszkańcy Gminy!!!
  – to na Waszych barkach spoczywa dalszy los tej gminy !!!
  To od Was zależy czy gmina będzie dalej staczać się po równi pochyłej….!!!
  Jeśli zależy Wam na powodzeniu mieszkańców gminy, przerwijcie i powstrzymajcie natychmiast ten żenujący spektakl, w wykonaniu wójta i radnych !!!
  Mając to wszystko na uwadze zorganizujcie Referendum w sprawie odwołania wójta i radnych. !!!
  Każdy dzień pozostawania tych ludzi na swoich funkcjach , będzie niekorzystny dla wszystkich mieszkańców !!!

  16
 8. Justysia pisze:

  żaden wójt nie lekceważył tak bardzo mieszkańców !!!
  żaden wójt nie prowadził tak rozpasanego trybu zarządzania gmina!!!
  żaden wójt nie wykorzystywał zależności służbowych i nie romansował ze swoimi urzędniczkami za nasze pieniążki na wyjazdach na szkoleniach tak w kraju jak i poza granicami !!!

  17
 9. obserwator romansów gminnych pisze:

  Oj , działo się działo
  i dalej dzieje się bardzo nieprzyzwoicie
  pod bacznym okiem urzędowej “matki ” !!!

  17
 10. sympatyk praworządności pisze:

  Radni powinni obniżyć kosmiczne wynagrodzenie wójta !!!
  Radni powinni zagłosować jednogłośnie “ZA ” obniżeniem wynagrodzenia wójta !!!
  Radni chyba się nie wystraszą ,że wójt pozwania im
  mężusia
  córusię
  siostrzeńca
  żoneczkę
  przyjaciółeczki
  zatrudnionych na garnuszku gminnym !!!

  Nie będzie klawisz razem z kochankami
  dłużej pluł nam w twarz !!!
  Do tej pory już co najmniej trzech urzędników straciło pracę
  tylko dlatego ,że poznali całą prawdę
  o kochankach wójta !!!

  17
 11. Marylka pisze:

  Pawle Militowski!!!
  Gdzie jest to moje przyobiecane przez Ciebie „Lepsze Jutro”
  Ty zgarniasz ponad 160 tys. zł za wojaże po Polsce z urzędniczkami
  a mieszkańców traktujesz jak sponsorów ???
  Puk puk puk puk puk pukałeś !!!

  17
 12. Kibic pisze:

  Kiedy rozpocznie się budowa obiecanego boiska dla Unii Rędziny ?

  13
  • Kibole Unii pisze:

   Rybak!!!!
   Kiedy rozpocznie się budowa obiecanego stadionu dla Unii Rędziny .Dałeś przecież poparcie wójtowi. Pisałeś protesty przeciwko rzekomemu szkalowaniu wójta i drużyny przez Pana Redaktora !!!!!!
   Rybak gdzie jest stadion !!!!!!!!

   10
   • Mieszkanka z Rudnik pisze:

    Pawełki wykiwały wszystkich !!!

    wiadomo było od początku ,że oszukują !!!

    wójcie Militowski gdzie jest stadion dla piłkarzy GKS Unia Rędziny !!!
    prezesie Rybak gdzie jest stadion dla piłkarzy GKS Unia Rędziny !!!

    W czasie kampanii wyborczej w 2018 r. wójt Militowski wraz z prezesem Rybakiem z łopatami w rękach pozowali do zdjęć rozpoczynając budowę stadionu dla piłkarzy GKS Unia Rędziny !!!
    kandydat na wójta Militowski przygotował dodatkowo wizualizację stadionu dla piłkarzy GKS Unia Rędziny !!!
    Mija ponad 2 lata a stadionu jak nie było tak nie ma poza wizualizacją !!!

    wójcie Militowski gdzie jest stadion dla piłkarzy GKS Unia Rędziny !!!
    prezesie Rybak gdzie jest stadion dla piłkarzy GKS Unia Rędziny

 13. Wioletta pisze:

  Po pierwsze zarobki ten pan ma bardzo wysokie.!!!
  Po drugie stanowisko wójta gminy powinien piastować człowiek nieskazitelny, mądry, a przede wszystkim z dużą dozą empatii. !!!
  Po trzecie kierowanie samorządem to
  służba na rzecz mieszkańców , a nie prowadzenie firmy nastawionej na zysk. oczywiście zysk tylko dla wybranych !!!
  Po czwarte liczne przypadki „gnojenia” osób sprawdzonych fachowców potrafiących samodzielnie myśleć i doskonale sprawować swoje obowiązki nie świadczą, aby wójt był osobą odpowiednia do kierowania gminą !!!

  17
  • Cwaniak z Kościelca pisze:

   Teraz kochani ludkowie przebudziliście się, że wójt niby nie ma doświadczenia, empatii, wykształcenia samorządowego?
   Przecież sami go wybraliście. !!!!!!! Dwukrotnie!!!!!
   Wiedzieliście wszyscy doskonale czym poprzednio się zajmował, że to nie ma nic wspólnego z samorządem!!!
   Mało tego, że dobrał sobie na zastępcę osobnika również bez doświadczenia w samorządzie , bodajże magistra zarządzania!!!!! ???
   Wówczas czerwona lampka się nie zapaliła , że z tej mąki chleba nie będzie!!!!
   Nie dało Wam do myślenia zatrudnianie osób spoza gminie!!! ???
   Przegapiliście, że w gminie nic istotnego się nie dzieje jeśli chodzi o poprawę życia mieszkańców ?????!!!
   Nie zorientowaliście się jeszcze, że hasło ściema “Puk Puk postaw na lepsze jutro Puk Puk, nie bierze pod uwagę takich jak wy, że dotyczy tylko wybranych ????
   Teraz lament i zgrzytanie zębów.!!!!A co zrobiliście dotychczas , aby to naprawić????!!!!!
   Nic nie zrobiliście?????
   To nie macie moralnego prawa zabierać głos i narzekać!!!!!!!!!!!! Nie macie prawa!!!!??

   16
   1
 14. mieszkaniec pisze:

  no i obniżyli czy nie ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *