bezchmurnie
15°
12°
środa
Reklama
Usuń azbest z gminą Rędziny
07 marca 2023 r. | 11:55
0

Gmina Rędziny w 2023 roku planuje pozyskać dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach programu priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym ogłasza się nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest. Realizacja złożonych wniosków będzie jednak uzależniona od wielkości uzyskanego dofinansowania. Dofinansowanie obejmuje do 40% kosztów związanych z odbiorem, demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z domów oraz obiektów należących do osób fizycznych.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu czy też montażu nowego pokrycia dachowego.

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami, posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy Rędziny, na której są zlokalizowane wyroby zawierające azbest. W ramach zadania planuje się pokryć koszty związane z demontażem pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, przygotowaniem do transportu, transportem oraz unieszkodliwieniem na składowisku odpadów.

Warunkiem realizacji przez Gminę Rędziny zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest jest uzyskanie dofinansowania z WFOSiGW w Katowicach.

Wykonawcą prac objętych dofinansowaniem na terenie Gminy Rędziny będzie jedna firma wybrana przez tutejszy urząd w drodze konkursu ofertowego.

Wszyscy zainteresowani usunięciem odpadów zawierających azbest w 2023 r. proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Rędzinach, pok. 16, tel. 34 327-90-14 wew. 116.

Termin składania wniosków upływa 07.04.2023r.

Wymagane dokumenty:

- Kompletny wniosek o odbiór odpadów zawierających azbest,

- Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,

-   Kolorowe zdjęcia obiektu, z którego demontowane będą odpady zawierające azbest lub zdjęcia zdemontowanych i zdeponowanych odpadów zawierających azbest - wraz z dokładnym pomiarem powierzchni i opisem zawierającym adres nieruchomości, na której się znajdują.

Druki wniosku oraz druki oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania odpadów zawierających azbest dostępne są w Urzędzie Gminy w Rędzinach pok. 116 lub na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy w Rędzinach: www.redzin^pl w zakładce Formularze i wnioski oraz u sołtysów poszczególnych sołectw. /UG/

Wniosek do pobrania STĄD.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *