zachmurzenie duże
piątek
Reklama
Dodatek elektryczny w gminie Rędziny
20 stycznia 2023 r. | 09:00
0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach informuje o możliwości ubiegania się o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energii elektryczną.

Dodatek jest jednorazowy i wynosi 1 000,00 zł lub 1 500,00 zł.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, który jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy.

Wnioski można składać do dnia 01.02.2023 r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rędzinach przy ul. Wolności 126 oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu ePUAP.

Dodatek elektryczny NIE PRZYSŁUGUJE:
- jeśli w danym gospodarstwie domowym korzysta się z energii elektrycznej pochodzącej z mikroinstalacji fotowoltaicznej,
- gospodarstwom domowym, którym przyznano dodatek węglowy lub dodatek do innych źródeł ciepła, takich jak: gaz LPG, drewno kawałkowe, olej opałowy czy pellet lub inny rodzaj biomasy.

Wysokość świadczenia wynosi 1000 zł. W przypadku, gdy w 2021 roku zużycie energii elektrycznej w danym gospodarstwie domowym (w tym samym miejscu zamieszkania) przekroczyło 5 MWh dodatek wyniesie 1500 zł. (Do wniosku należy dołączyć obligatoryjnie kopię faktur za sprzedaż energii elektrycznej w 2021 r.)

Dodatek elektryczny zostanie wypłacony do 31 marca 2023 roku. /UG Rędziny/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *