zachmurzenie duże
21°
21°
wtorek
Reklama
Powiatowy konkurs „Cztery Pory Roku Oczami Dziecka”
12 października 2023 r. | 12:25
0

Starostwo Powiatowe w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa w Kamienicy Polskiej zapraszają do udziału w V Powiatowym Konkursie - "Cztery Pory Roku Oczami Dziecka” pod patronatem Starosty Częstochowskiego.

regulamin konkursu:

1. Zapoznanie z pięknem polskiej przyrody
2. Pobudzenie wyobraźni plastycznej dzieci,
3. Przegląd różnorodnych technik plastycznych,
4. Prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.

II. Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej

III. Zasady uczestnictwa:

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych klas I-III z terenu powiatu częstochowskiego.

2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 prac, po jednej w każdej kategorii: Wiosna, Lato, Jesień, Zima, 4w1.

3. Technika wykonania jest dowolna (forma płaska – rysunek, malarstwo, kolaż), format prac A3 lub A4.

4. Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, samodzielność.

5. Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę (litery drukowane) przyklejone z tyłu pracy (imię i nazwisko dziecka, klasa, nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego).

6. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach promocyjnych.

IV. Nagrody i uwagi końcowe:

1. Nagrodzeni zostaną laureaci w pięciu oddzielnych kategoriach –Wiosna, Lato, Jesień, Zima, 4w1.

2. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie. O terminie rozdania nagród Organizator poinformuje laureatów telefonicznie lub mailowo.

3. Organizator nie odpowiada za zniszczenia powstałe w czasie transportu, dlatego prosimy o właściwe zabezpieczenie prac.

4. Termin nadsyłania/ składania prac: do 31.10.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

5. Prace oceniane będą przez niezależne Jury powołane przez Organizatora.

6. Lista nagrodzonych osób oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www.czestochowa.powiat.pl.

7. Starostwo Powiatowe w Częstochowie wyda kalendarz z pracami laureatów na rok 2022.

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci biorących udział w konkursie. Oświadczenie wyrażenia zgody uczestnictwa w konkursie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

9. W przypadku wytypowania laureatów konkursu, rodzic lub opiekun prawny może wyrazić zgodę na publikację wizerunku dziecka. Oświadczenie wyrażenia zgody na wykorzystanie
wizerunku laureata konkursu stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

10. Prace należy wysłać/dostarczyć na adres:
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej
ul. A. Ferensa 12 A
42-261 Kamienica Polska
z dopiskiem „V Powiatowy Konkurs - Cztery Pory Roku Oczami Dziecka”,

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować: sp2kp@poczta.onet.pl tel. 34 327 33 04 lub promocja@czestochowa.powiat.pl tel. 34 32 29 123Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *